Skadedyrshop  Pelias.no

Vurderer du profesjonell bistand?

Banner skadedyrshop

 

Latinsk navn: Blattella germanica

Tysk kakerlakk er den vanligste kakerlakkarten i Norske hus. Kan forveksles med markkakerlakk og brunbeltet kakerlakk.

Atferd og biologi

Tysk kakerlakkDe lever ikke utendørs i Norge. Den er nattaktiv og sky og holder seg godt skjult om dagen. Hvis du ser kakerlakker i huset, har problemet allerede fått et betydelig omfang.

De passerer tre stadier i sin utvikling: Egg, nymfe og voksen. Der forholdene ligger til rette for det, kan en kakerlakk gå gjennom disse stadiene meget raskt, noe som bidrar til artens store utbredelse i verden.

Et karakteristisk trekk hos tysk kakerlakk, er at hunnen bærer eggene med seg i en eggkapsel i stedet for å legge eggene i sprekker og på andre egnede steder. Det gjør at hun kan passe på eggene helt frem til de er nesten klare til å klekkes, sørge for at de ikke tørker ut osv.

Føde

De er altetende. Den spiser på matvarer, papirvarer osv., men foretrekker søtsaker, fet mat og kjøttprodukter. Søppel / matavfall er ofte den viktigste kilden til mat.

Skadeomfang og risiko

Økonomisk skade
For restauranter, storkjøkken, bakerier, kantiner og andre næringsmiddelbedrifter kan forekomst av kakerlakker føre til stor økonomisk skade. Kakerlakker gjør skade på matvarer fordi de spiser på dem og etterlater seg ekskrementer og et illeluktende sekret. De utgjør et alvorlig hygieneproblem, og bedrifter risikerer at deres virksomhet blir helt eller delvis stanset inntil problemet er bekjempet.

Helsefare
De regnes normalt ikke som en farlig smittespreder, selv om de er bærere av bakterier som kan forårsake matforgiftning, diaré, dysenteri og flere andre sykdommer. I områder med stor utbredelse av tysk kakerlakk, er det forholdsvis vanlig at mennesker utvikler allergi mot kakerlakker.

Bekjempelse

Ved bekjempelse av amerikansk kakerlakk må et omfattende program gjennomføres. Programmet består av kartlegging, bekjempelse og etterkontroller.

Dette er et komplisert opplegg som må utføres av trenet personell. Dersom jobben ikke gjøres skikkelig,er det stor fare for at problemet oppstår på nytt etter noen uker.

Still spørsmål og les svar om tysk kakerlakk på skadedyrforum.no. Dersom du trenger hjelp med bekjempelse av tysk kakerlakk, kan du ta kontakt med oss

Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00