Skadedyrshop  Pelias.no

Vurderer du profesjonell bistand?

Banner skadedyrshop

 

Latinsk navn: Blatta orientalis

Orientalsk kakerlakk er en stor kakerlakk. Voksne eksemplarer måler omtrent 2,5 cm. Den har liten utbredelse i Norge, men forekommer blant annet i næringsmiddelbedrifter. De kan ikke leve utendørs i Norge, så spredning skjer ved at kakerlakker følger med varer som transporteres fra sted til sted.

Atferd og biologi

De er nattaktiv og sky og holder seg godt skjult om dagen. Hvis du ser kakerlakker i huset, har problemet allerede fått et betydelig omfang.

De trives best i varme, mørke og fuktige omgivelser. Du finner dem gjerne i avløp, kloakk, fuktige kjellere og på steder med råtnende organisk materiale. De holder seg stort sett innenfor et begrenset område, og er avhengig av en kilde til mat og drikke.

Føde

De er altetende, i likhet med andre kakerlakkarter. Den spiser på matvarer, papirvarer osv., men foretrekker søtsaker, fet mat og kjøttprodukter. Søppel / matavfall er ofte den viktigste kilden til mat.

Skadeomfang og risiko

Kakerlakker utgjør et alvorlig hygieneproblem, fordi kakerlakkene beveger seg fra søppel / matavfall / kloakk til matvarer og lignende. De er smittespredere, blant annet av Salmonella. Av denne grunn er det opprettet flere statlige kontrollorganer til beskyttelse av forbrukerne.

Bekjempelse

Det er forholdsvis enkelt å utrydde orientalsk kakerlakk ved hjelp av insektsmidler. Man bør imidlertid være oppmerksom på at eggene til orientalsk kakerlakk bruker to måneder på å klekkes, så hvis man ikke går grundig nok til verks risikerer man at problemet oppstår på nytt noen uker etter bekjempelsen. Det kan være en fordel å få fagfolk til å utføre jobben. Still spørsmål og les svar om oriantalsk kakerlakker på skadedyrforum.no. Dersom du trenger hjelp med bekjempelse av orientalsk kakerlakker, kan du ta kontakt med oss. 

Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00