Skadedyrshop  Pelias.no

Vurderer du profesjonell bistand?

Banner skadedyrshop

 

Latinsk navn: Ectobius lapponicus

Markkakerlakk er den eneste frittlevende kakerlakkarten i Norge, og den finnes naturlig over hele landet. Markkakerlakk regnes ikke som skadedyr, men nevnes likevel her på grunn av sin store utseendemessige likhet med tysk kakerlakk, som er et skadedyr.

Atferd og biologi

Markkakerlakk

Markkakerlakk skiller seg fra de fleste andre kakerlakkarter ved at den er dagaktiv. Andre kakerlakker er bare aktive om natten, og gjemmer seg godt om dagen.

Du finner markkakerlakker i alle fylker i Norge, og opp til tregrensen.

Føde

Markkakerlakk spiser først og fremst dødt organisk materiale, planter og mindre dyr.

Skadeomfang og risiko

Hvis du oppdager markkakerlakk innendørs er det ingen grunn til bekymring. Markkakerlakker bruker lang tid, vanligvis ca ett år, på å komme seg gjennom de ulike stadier fra egg til voksen, og kan ikke formere seg innendørs.

Bekjempelse

Det er ikke nødvendig å sette inn tiltak for å bekjempe markkakerlakk. Dersom du har problemer med kakerlakker som ligner på markkakerlakk, er det mer sannsynlig at tysk kakerlakk har etablert seg hos deg. Se egen artikkel om tysk kakerlakk.

Still spørsmål eller les svar om markkakerlakk på skadedyrforum.no