Skadedyrshop  Pelias.no

Vurderer du profesjonell bistand?

Banner skadedyrshop

 

Latinsk navn: Supella longipalpa

Brunbeltet kakerlakk skiller seg fra de øvrige kakerlakkene ved at de trives på tørre og mørke steder. Du finner dem gjerne i tørre skap, i sprekker oppunder taket og inne i møbler. Før man iverksetter tiltak for å bekjempe dem, er det avgjørende å finne ut hvilken art man står overfor, slik at man unngår å rette skytset mot feil sted.

View the embedded image gallery online at:
http://kakerlakker.no/brunbeltet-kakerlakk#sigFreeIdb5e3486733

Atferd og biologi

Brunbeltet kakerlakk ( Supella longipalpa )

De forveksles ofte med tysk kakerlakk eller markkakerlakk, fordi størrelsen og fargen er ganske lik. Tar du brunbeltede kakerlakker i nærmere øyesyn, vil du kunne identifisere dem ved at de har to brunaktige bånd som går på tvers over ryggen på dem. Brunbeltet kakerlakk har fullt utviklede vinger og kan fly.

Føde

De er altetende, som andre kakerlakker. De kan spise lim, tapet, frimerker osv.

Skadeomfang og risiko

Økonomisk skade
For restauranter, storkjøkken, bakerier, kantiner og andre næringsmiddelbedrifter kan forekomst av kakerlakker føre til stor økonomisk skade. Kakerlakker gjør skade på matvarer fordi de spiser på dem og etterlater seg ekskrementer og et illeluktende sekret. De utgjør et alvorlig hygieneproblem, og bedrifter risikerer at deres virksomhet blir helt eller delvis stanset inntil problemet er bekjempet.

Helsefare
De regnes normalt ikke som en farlig smittespreder, selv om de er bærere av bakterier som kan forårsake matforgiftning, diaré, dysenteri og flere andre sykdommer. Det er også kjent at kakerlakkekskrementer og skall etter hamskifte inneholder allergener som kan forårsake kløe, astma og rennende øyne hos mennesker.

Bekjempelse

Hvis du oppdager brunbeltet kakerlakk i huset ditt, har bestanden sannsynligvis nådd en betydelig størrelse allerede. Bekjempelse krever at man gjennomfører et program med kartlegging, bekjempelse og etterkontroller.

I kartleggingsfasen gjennomføres inspeksjoner for å avdekke problemets omfang, hvilken art man står overfor og hvor i bygningen problemet ligger. Selve bekjempelsen bør utføres av trenede personer. Det er nødvendig å gå grundig til verks hvis man skal unngå at problemet oppstår på nytt etter kort tid.

Kakerlakkproblemer er ofte noe som rammer kollektivt, for eksempel borettslag, sameier eller boligselskaper. Bekjempelse av kakerlakkene betales normalt av disse og ikke den enkelte beboer. Still spørsmål og les svar om brunbeltet kakerlakk på skadedyrforum.no. Dersom du trenger hjelp med bekjempelse av brunbeltet kakerlakk, kan du ta kontakt med oss. 

Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00