Skadedyrshop  Pelias.no

Vurderer du profesjonell bistand?

Banner skadedyrshop

 

Latinsk navn: Periplaneta americana

Amerikansk kakerlakk kan komme opp i 4 til 4,5 centimeters lengde, og er den største av våre kakerlakkarter. Den er rødbrun med en gylden kant rundt halsskjoldet.

Atferd og biologi

De forekommer over det meste av verden, men foretrekker varme temperaturer (30-33 grader) og har derfor ingen stor utbredelse i Norge.

I Norge vil disse kakerlakkene stort sett ha problemer med å formere seg, fordi de må finne varme nok steder. Utendørs kan de ikke overleve.

Spredning skjer stort sett ved at den følger med varetransport og bagasje hjem fra reiser i tropiske strøk.

Føde

De er altetende, i likhet med andre kakerlakkarter. Den spiser på matvarer, papirvarer osv., men foretrekker søtsaker, fet mat og kjøttprodukter. Søppel / matavfall er ofte den viktigste kilden til mat.

Skadeomfang og risiko

Økonomisk skade
For restauranter, storkjøkken, bakerier, kantiner og andre næringsmiddelbedrifter kan forekomst av kakerlakker føre til stor økonomisk skade. Kakerlakker gjør skade på matvarer fordi de spiser på dem og etterlater seg ekskrementer og et illeluktende sekret. De utgjør et alvorlig hygieneproblem, og bedrifter risikerer at deres virksomhet blir helt eller delvis stanset inntil problemet er bekjempet.

Helsefare
De regnes normalt ikke som en farlig smittespreder, selv om de er bærere av bakterier som kan forårsake matforgiftning, diaré, dysenteri og flere andre sykdommer. I områder med stor utbredelse av tysk kakerlakk, er det forholdsvis vanlig at mennesker utvikler allergi mot kakerlakker.

Bekjempelse

Ved bekjempelse av amerikansk kakerlakk må et omfattende program gjennomføres. Programmet består av kartlegging, bekjempelse og etterkontroller.

Dette er et komplisert opplegg som må utføres av trenet personell. Dersom jobben ikke gjøres skikkelig,er det stor fare for at problemet oppstår på nytt etter noen uker.

Spørsmål og svar om kakerlakker på skadedyrforum.no. Still egne spørsmål. Dersom du trenger hjelp med bekjempelse av amerikansk kakerlakk, kan du ta kontakt med oss. 

Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00